Ime i prezime učenika ili djelatnika škole koji je završio tečaj:
OIB učenika ili djelatnika koji je završio tečaj:
Naziv škole:
Adresa škole:
Molimo da priložite cetrifikat koji ste dobili pri završetku tečaja Elements of AI:

Izjava o pristupačnosti