Testni upitnik za testiranje pristupačnosti


Poštovani,

U sklopu provođenja druge faze programa e-Škole koja obuhvaća izgradnju lokalnih bežičnih mreža, molimo Vas da popunite ovaj upitnik. Upitnik se odnosi na informacije o eventualnim nadogradnjama, rekonstrukcijama i preseljenjima škola, a ove informacije su bitne radi što boljeg planiranja projektnih aktivnosti na vašim školama.

Upitnik se sastoji od tri sekcije i odgovarajućih pitanja za pojedinu sekciju:

A. sekcija NADOGRADNJE/DOGRADNJE/REKONSTRUKCIJA

B. sekcija IZGRADNJA NOVE ŠKOLE

C. sekcija PRESELJENJE ŠKOLE

Ako na lokacijama škola nije predviđeno ništa od navedenog, molimo da u polja upišete znak: / ili tekstualno upišete da nisu u planu navedene aktivnosti.

Izjava o pristupačnosti