Upitnik za učenike, evaluacija projekta Škola za život

Imenice učenik i učitelj koje se koriste u upitniku odnose se jednako na osobe muškoga i ženskoga spola.

Za sudjelovanje u ovom upitniku, potrebno je posjedovati token.

Ako ste dobili token, molimo unesite ga u polje ispod i izaberite nastavak.


Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

LimeSurvey is Free software
Donate