Evaluacija ŠzŽ učitelji i nastavnici

 

U upitniku se pojam učitelj koristi u općem značenju uključujući nastavnike te podrazumijeva rodnu razliku i odnosi se jednako na osobe muškoga i ženskoga spola.

 

Token koji se traži za pristup je pristupna šifra oblika 123x1234, koju Vam je proslijedio školski koordinator.

Za sudjelovanje u ovom upitniku, potrebno je posjedovati token.

Ako ste dobili token, molimo unesite ga u polje ispod i izaberite nastavak.


Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

LimeSurvey is Free software
Donate