Upitnik za nastavnike - N1 (pilot 20)

 

 
Poštovani nastavnici!

Drago nam je što sudjelujete u istraživanju o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi. U ovom upitniku, pod pojmom IKT podrazumijevaju se Internet, računalo (stolno, prijenosno, tablet) i pametni telefon.

Upitnik sadrži niz pitanja kojima želimo saznati što Vi mislite o upotrebi IKT-a kod učenika i nastavnika. Molimo Vas pažljivo pročitajte pitanja i odgovorite na svako od njih. Pitanja imaju više ponuđenih odgovora, pa trebate procijeniti koji je odgovor za Vas najtočniji.

Istraživanje se namjerava provoditi u nekoliko navrata. Stoga su nam potrebni Vaši osobni podaci kako bismo mogli povezati odgovore. Podaci će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe i neće se analizirati odgovori na razini pojedinca. Uvid u Vaše rezultate imat će samo članovi istraživačkog tima. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno, a podaci prikupljeni istraživanjem potpuno su povjerljivi.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji.

LimeSurvey is Free software
Donate