Istraživanje o sustavima za organizaciju i provedbu nastave na daljinu: upitnik za roditelje


Poštovani/a,

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET provodi istraživanje o primjeni digitalne tehnologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj tijekom nastave na daljinu u uvjetima proglašenja epidemije virusa COVID-19. Svrha je istraživanja iskoristiti odgovore prikupljene sljedećim upitnikom za unapređenje usluga i sadržaja koji školama stoje na raspolaganju.

Molimo Vas da ispunite kratki online upitnik koji se sastoji od općih pitanja te pitanja o Vašim stavovima i iskustvima vezanima uz digitalne tehnologije u nastavi na daljinu. Upitnik je anoniman.

Ako ste roditelj više djece koja pohađaju školu ili ako Vaše dijete pohađa više škola, molimo Vas da upitnik ispunite zasebno za svako dijete, odnosno za svaku školu.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je oko 15 minuta. Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način oba roda.

Unaprijed hvala na sudjelovanju!

Služba za istraživanje i razvoj e-učenja
CARNET

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.